Dmytro Lohosha

TT Cup Ukraine 02/26 20:45 - Roman Vashchuk v Dmytro Lohosha L 3-1
TT Cup Ukraine 02/26 19:00 - Dmytro Lohosha v Andrey Guchok W 3-1
TT Cup Ukraine 02/26 17:50 - Dmytro Lohosha v Roman Oliynyk W 3-0
TT Cup Ukraine 02/26 16:40 - Dmytro Lohosha v Pavlo Chyzh W 3-0
TT Cup Ukraine 02/26 15:30 - Dmytro Lohosha v Roman Vashchuk L 1-3
TT Cup Ukraine 02/24 12:00 - Roman Vashchuk v Dmytro Lohosha L 3-1
TT Cup Ukraine 02/24 09:40 - Pavlo Chyzh v Dmytro Lohosha W 2-3
TT Cup Ukraine 02/24 07:55 - Andrey Guchok v Dmytro Lohosha L 3-1
TT Cup Ukraine 02/24 06:45 - Andrii Khvysiuk v Dmytro Lohosha L 3-1
TT Cup Ukraine 02/20 02:45 - Andrii Khvysiuk v Dmytro Lohosha L 3-1
TT Cup Ukraine 02/20 02:15 - Igor Demchuk v Dmytro Lohosha L 3-0
TT Cup Ukraine 02/20 00:15 - Andrii Khvysiuk v Dmytro Lohosha L 3-0
TT Cup Ukraine 02/19 22:45 - Viktor Bosak v Dmytro Lohosha L 3-1
TT Cup Ukraine 02/19 21:45 - Pavlo Chyzh v Dmytro Lohosha W 0-3
TT Cup Ukraine 02/18 20:45 - Ihor Matsehora v Dmytro Lohosha L 3-2
TT Cup Ukraine 02/18 17:50 - Ihor Matsehora v Dmytro Lohosha L 3-0
TT Cup Ukraine 02/18 17:15 - Dmytro Lohosha v Andrii Kaptanovskyi W 3-2
TT Cup Ukraine 02/18 16:05 - Oleksandr Kalynevych v Dmytro Lohosha W 0-3
TT Cup Ukraine 02/18 14:55 - Dmytro Lohosha v Viktor Bosak L 1-3
TT Cup Ukraine 02/17 20:45 - Dmytro Lohosha v Oleksandr Kalynevych W 3-2
TT Cup Ukraine 02/17 17:50 - Oleksandr Kalynevych v Dmytro Lohosha W 0-3
TT Cup Ukraine 02/17 17:15 - Dmytro Lohosha v Viktor Trachuk W 3-2
TT Cup Ukraine 02/17 16:05 - Andrii Khvysiuk v Dmytro Lohosha L 3-0
TT Cup Ukraine 02/17 14:55 - Dmytro Lohosha v Pavlo Chyzh W 3-0
TT Cup Ukraine 02/16 03:15 - Dmytro Lohosha v Andrey Guchok L 2-3
TT Cup Ukraine 02/16 02:15 - Dmytro Lohosha v Andrii Khvysiuk W 3-0
TT Cup Ukraine 02/16 01:45 - Dmytro Lohosha v Pavlo Chyzh L 1-3
TT Cup Ukraine 02/16 00:15 - Andrey Guchok v Dmytro Lohosha W 1-3
TT Cup Ukraine 02/15 23:45 - Dmytro Lohosha v Andrii Khvysiuk L 2-3
TT Cup Ukraine 02/15 22:15 - Dmytro Lohosha v Pavlo Chyzh L 1-3