SKIF Nizhny Novgorod Women

Results

Russia Championships Women 02/24 10:00 - MSMO 7.62 Women v SKIF Nizhny Novgorod Women W 1-5
Russia Championships Women 02/23 09:30 - MSMO 7.62 Women v SKIF Nizhny Novgorod Women W 0-7
Russia Championships Women 02/17 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod Women v Dynamo-Neva Women L 2-4
Russia Championships Women 02/16 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod Women v Dynamo-Neva Women W 1-0
Russia Championships Women 02/13 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod Women v Biryusa Krasnoyarsk Women W 3-2
Russia Championships Women 02/12 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod Women v Biryusa Krasnoyarsk Women W 2-1
Russia Championships Women 01/25 10:00 - HK Tornado Women v SKIF Nizhny Novgorod Women W 2-3
Russia Championships Women 01/24 10:00 - HK Tornado Women v SKIF Nizhny Novgorod Women W 2-6
Russia Championships Women 01/21 11:00 - KRS Vanke Reys Women v SKIF Nizhny Novgorod Women L 1-0
Russia Championships Women 01/20 11:00 - KRS Vanke Reys Women v SKIF Nizhny Novgorod Women L 4-2
Russia Championships Women 01/12 09:00 - SKIF Nizhny Novgorod Women v HK Tornado Women W 5-2
Russia Championships Women 01/11 09:00 - SKIF Nizhny Novgorod Women v HK Tornado Women W 3-2