Vitalii Zharskiy Vitaliy Zharskiy

Results

TT Cup Ukraine 02/23 13:15 - Vadim Tokar v Vitalii Zharskiy L 3-1
TT Cup Ukraine 02/23 12:40 - Vitalii Zharskiy v Serhij Maksymiv L 1-3
TT Cup Ukraine 02/23 10:55 - Vitalii Zharskiy v Serhii Rutskyi W 3-1
TT Cup Ukraine 02/23 08:35 - Serhij Maksymiv v Vitalii Zharskiy W 0-3
TT Cup Ukraine 02/23 07:25 - Vadim Tokar v Vitalii Zharskiy W 2-3
TT Cup Ukraine 02/23 06:50 - Vitalii Zharskiy v Serhii Rutskyi W 3-0
TT Cup Ukraine 02/22 12:05 - Serhij Maksymiv v Vitalii Zharskiy L 3-1
TT Cup Ukraine 02/22 10:55 - Serhii Rutskyi v Vitalii Zharskiy W 0-3
TT Cup Ukraine 02/22 10:20 - Vitalii Zharskiy v Liubomyr Sheshurak L 1-3
TT Cup Ukraine 02/22 09:10 - Serhij Maksymiv v Vitalii Zharskiy W 0-3
TT Cup Ukraine 02/22 08:00 - Liubomyr Sheshurak v Vitalii Zharskiy W 1-3
TT Cup Ukraine 02/22 06:50 - Serhii Rutskyi v Vitalii Zharskiy L 3-1