Head to Head

Liga Pro 2020/12/23 00:45 Konstantin Churin v Pavel Semeshin W 3-2
Liga Pro 2020/12/22 02:15 Konstantin Churin v Pavel Semeshin L 0-3
Liga Pro 2020/12/22 00:45 Pavel Semeshin v Konstantin Churin W 2-3
Liga Pro 2020/12/18 23:15 Konstantin Churin v Pavel Semeshin L 1-3
Liga Pro 2020/12/17 21:45 Konstantin Churin v Pavel Semeshin L 0-3
Liga Pro 2020/12/15 01:08 Pavel Semeshin v Konstantin Churin W 1-3
Liga Pro 2020/12/15 00:45 Pavel Semeshin v Konstantin Churin W 1-3
Liga Pro 2020/12/14 20:45 Pavel Semeshin v Konstantin Churin L 3-2

Home History

Liga Pro 2021/01/13 20:45 Nikita Sukharnikov v Konstantin Churin W 1-3
Liga Pro 2021/01/12 02:15 Oleg Kutuzov v Konstantin Churin L 3-1
Liga Pro 2021/01/12 00:15 Konstantin Churin v Viktor Kalachev W 3-1
Liga Pro 2021/01/11 23:15 Ilya Novikov v Konstantin Churin L 3-0
Liga Pro 2021/01/11 22:15 Oleg Kutuzov v Konstantin Churin W 1-3
Liga Pro 2021/01/11 21:15 Konstantin Churin v Igor Mihaylov W 3-1
Liga Pro 2021/01/10 01:45 Konstantin Churin v Igor Mihaylov W 3-0
Liga Pro 2021/01/10 00:15 Konstantin Churin v Oleg Kutuzov L 2-3

Away History

Liga Pro 2021/01/11 16:15 Viktor Kalachev v Pavel Semeshin L 3-1
Liga Pro 2021/01/11 14:45 Dmitry Evlakhin v Pavel Semeshin W 2-3
Liga Pro 2021/01/11 13:45 Viktor Kalachev v Pavel Semeshin L 3-1
Liga Pro 2021/01/11 13:15 Pavel Semeshin v Andrey Menshikov W 3-1
Liga Pro 2021/01/09 02:15 Nikolay Tarasenkov v Pavel Semeshin W 1-3
Liga Pro 2021/01/09 00:45 Nikolay Tarasenkov v Pavel Semeshin W 1-3
Liga Pro 2021/01/08 23:15 Pavel Semeshin v Vasily Shirshov L 2-3
Liga Pro 2021/01/08 21:45 Pavel Semeshin v Ilya Novikov W 3-0