Pts

1 2 3 4 5
Bogdan Zaika 11 11 9 3 14
Ilya Yanishevskiy 9 9 11 11 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Bogdan Zaika
 • Game 1 Race to 5 - Illia Yanishevskiy
 • Game 1 Race to 7 - Illia Yanishevskiy
 • Game 1 Race to 9 - Illia Yanishevskiy
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 1 - Bogdan Zaika won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Bogdan Zaika
 • Game 2 Race to 5 - Bogdan Zaika
 • Game 2 Race to 7 - Illia Yanishevskiy
 • Game 2 Race to 9 - Bogdan Zaika
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 1 - Bogdan Zaika won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Bogdan Zaika
 • Game 3 Race to 5 - Bogdan Zaika
 • Game 3 Race to 7 - Bogdan Zaika
 • Game 3 Race to 9 - Bogdan Zaika
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 2 - Bogdan Zaika won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Illia Yanishevskiy
 • Game 4 Race to 5 - Illia Yanishevskiy
 • Game 4 Race to 7 - Illia Yanishevskiy
 • Game 4 Race to 9 - Illia Yanishevskiy
 • Score After Game 4 - 3-11
 • Game 3 - Illia Yanishevskiy won 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Illia Yanishevskiy
 • Game 5 Race to 5 - Bogdan Zaika
 • Game 5 Race to 7 - Bogdan Zaika
 • Game 5 Race to 9 - Bogdan Zaika
 • Score After Game 5 - 14-12
 • Game 5 - Bogdan Zaika won 14-12