Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Tunitsyn 7 11 11 7 11
Aleksandr Klavdenkov 11 8 5 11 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Klavdenkov
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 1 - Aleksandr Klavdenkov won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 2 Race to 9 - Dmitriy Tunitsyn
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 1 - Aleksandr Klavdenkov won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 3 Race to 5 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 3 Race to 7 - Dmitriy Tunitsyn
 • Game 3 Race to 9 - Dmitriy Tunitsyn
 • Score After Game 3 - 11-5
 • Game 2 - Dmitriy Tunitsyn won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 4 Race to 7 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 4 Race to 9 - Aleksandr Klavdenkov
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 3 - Dmitriy Tunitsyn won 11-5
 • Game 5 Race to 3 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 5 Race to 5 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 5 Race to 7 - Aleksandr Klavdenkov
 • Game 5 Race to 9 - Aleksandr Klavdenkov
 • Score After Game 5 - 11-9