Top Esports Top Esports   LNG Esports LNG Esports
21 21
Kills
11 11
-5 -5
Gold
-5 -5
52 Assists 22

Player statistics

Name (Top Esports) LevelK/D/AMinions
Wang Luo Xu-Zhuo 13 0/1/15 39
Jia-Hao Bai 16 3/3/13 221
Ding Zhuo 16 6/2/11 266
Wen Bo Yu 15 9/4/5 310
Hao-Hsuan Hung 16 3/1/8 214
Name (LNG Esports) LevelK/D/AMinions
Chang Xiao //
Ding-Yang Liao 11 1/6/5 29
Hu Jia-Le 15 1/7/5 196
Guang Yu Wang 14 3/3/4 260
Seungyong Lee 13 3/3/3 168
Tian-Yu Xie 14 3/2/5 216
Top Esports Top Esports   LNG Esports LNG Esports
22 22
Kills
8 8
-5 -5
Gold
-5 -5
46 Assists 23

Player statistics

Name (Top Esports) LevelK/D/AMinions
Wang Luo Xu-Zhuo 11 0/4/10 44
Jia-Hao Bai 17 2/3/7 270
Ding Zhuo 18 5/0/12 260
Wen Bo Yu 16 9/1/8 285
Hao-Hsuan Hung 16 6/0/9 156
Name (LNG Esports) LevelK/D/AMinions
Chang Xiao 15 1/6/4 204
Ding-Yang Liao 12 0/6/7 38
Hu Jia-Le //
Guang Yu Wang 15 4/2/4 301
Seungyong Lee 13 0/3/5 187
Tian-Yu Xie 16 3/5/3 290

Pts

1 2 3 T 5 6 7
+13.6k 22 10 1 2 2 1
-13.6k 8 2 3 0 0 0

Events

 • Map 1 - 00:06:51 - 1st Dragon (Mountain) - Top Esports
 • Map 1 - 00:08:34 - 1st Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:09:05 - 2nd Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:10:14 - 1st Rift Herald Slain - Top Esports
 • Map 1 - 00:11:02 - 3rd Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:11:20 - 1st Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:11:25 - 4th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:12:36 - 2nd Dragon (Cloud) - Top Esports
 • Map 1 - 00:13:28 - 5th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:13:35 - 6th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:15:50 - 2nd Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:16:17 - 2nd Rift Herald Slain - Top Esports
 • Map 1 - 00:16:40 - 3rd Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:17:28 - Race to 5 Kills - Top Esports
 • Map 1 - 00:17:28 - 7th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:17:30 - 8th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:17:49 - 4th Tower - LNG Esports
 • Map 1 - 00:17:55 - 5th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:18:07 - 6th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:18:18 - 3rd Dragon (Infernal) - Top Esports
 • Map 1 - 00:18:22 - 9th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:18:25 - 10th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:18:25 - 11th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:18:28 - 12th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:18:44 - 13th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:18:46 - 14th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:18:50 - 15th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:21:38 - 16th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:21:59 - 7th Tower - LNG Esports
 • Map 1 - 00:22:32 - 17th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:23:33 - 4th Dragon (Infernal) - Top Esports
 • Map 1 - 00:23:48 - Race to 10 Kills - Top Esports
 • Map 1 - 00:23:48 - 18th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:23:49 - 19th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:23:53 - 20th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:23:55 - 21st Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:23:56 - 22nd Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:23:57 - 23rd Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:24:42 - 1st Baron - Top Esports
 • Map 1 - 00:25:49 - Race to 15 Kills - Top Esports
 • Map 1 - 00:25:49 - 23rd Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:25:56 - 24th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:25:57 - 25th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:25:59 - 26th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:26:14 - 8th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:26:25 - 9th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:26:33 - 1st Inhibitor - Top Esports
 • Map 1 - 00:28:03 - 10th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:28:09 - 28th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:28:18 - 2nd Inhibitor - Top Esports
 • Map 1 - 00:28:40 - 29th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:28:47 - 11th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:28:49 - 30th Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:28:54 - Race to 20 Kills - Top Esports
 • Map 1 - 00:28:54 - 31st Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:28:58 - 32nd Kill - Top Esports
 • Map 1 - 00:29:02 - 12th Tower - Top Esports
 • Map 1 - 00:29:02 - 13th Tower - Top Esports
 • Map 1 - Winner - Top Esports
 • Map 2 - 00:02:52 - 1st Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:08:46 - 1st Rift Herald Slain - Top Esports
 • Map 2 - 00:09:35 - 2nd Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:10:03 - 1st Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:10:32 - 1st Dragon (Cloud) - LNG Esports
 • Map 2 - 00:13:57 - 3rd Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:14:02 - 4th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:14:46 - 5th Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:14:49 - Race to 5 Kills - Top Esports
 • Map 2 - 00:14:49 - 6th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:14:51 - 7th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:15:59 - 2nd Dragon (Infernal) - LNG Esports
 • Map 2 - 00:16:18 - 8th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:16:19 - 9th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:16:24 - 2nd Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:18:03 - 3rd Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:18:33 - 2nd Rift Herald Slain - Top Esports
 • Map 2 - 00:19:37 - 4th Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:20:58 - 10th Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:20:59 - 11th Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:21:11 - 3rd Dragon (Mountain) - LNG Esports
 • Map 2 - 00:21:27 - 5th Tower - LNG Esports
 • Map 2 - 00:22:18 - 12th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:22:23 - Race to 10 Kills - Top Esports
 • Map 2 - 00:22:23 - 13th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:22:37 - 14th Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:22:58 - 1st Baron - Top Esports
 • Map 2 - 00:24:14 - 6th Tower - LNG Esports
 • Map 2 - 00:24:18 - 7th Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:24:33 - 8th Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:24:48 - 15th Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:24:50 - 16th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:24:53 - 17th Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:24:55 - 18th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:25:00 - 19th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:25:06 - 20th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:25:09 - Race to 15 Kills - Top Esports
 • Map 2 - 00:25:09 - 21st Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:25:15 - 9th Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:25:19 - 1st Inhibitor - Top Esports
 • Map 2 - 00:26:37 - 4th Dragon (Mountain) - Top Esports
 • Map 2 - 00:29:25 - 2nd Baron - Top Esports
 • Map 2 - 00:29:31 - 22nd Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:29:37 - 23rd Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:29:41 - 24th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:29:43 - 25th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:30:25 - 10th Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:30:29 - 26th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:30:30 - 27th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:30:33 - Race to 20 Kills - Top Esports
 • Map 2 - 00:30:33 - 28th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:30:42 - 29th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:30:46 - 30th Kill - Top Esports
 • Map 2 - 00:30:47 - 2nd Inhibitor - Top Esports
 • Map 2 - 00:31:00 - 11th Tower - Top Esports
 • Map 2 - 00:31:01 - 12th Tower - Top Esports

Extra

 • Best of Sets: 3